Брайлян Єгор

Аспірант кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член робочої групи для зв'язків з громадськістю, ЗМІ та промоції досягенень історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керівник групи к.і.н., доц. Ігнатенко І. В.)

Наукові інтереси: Британська та Французька колоніальні імперії XVI – XX ст., міжнародні відносини XVII – XVIII ст. Британська колоніальна політика в Карибському басейні XVII – XX ст., історія Великої Британії (XVI - XXI ст). 


  • Знання мов
  • Українська
  • Англійська
  • Місто
  • Київ